Lielās Mātes Sapulce

Собор Великой Матери

The Assembly of Great Mother   

Lielā Māte ir Dzīvība, kuru mēs redzam Dabā, Dzimtenē un katrā Sievietē.

Великая Мать это Жизнь, которую мы видим в Природе, в Родине и в каждой Женщине.

The Great Mother is a Life, which we see in Nature, in our Homeland and in each Woman.